Ghetto Tigers - Atirikanje | Scouting Football Tournament | 10:00, May 19, 2022